Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Nhân Tôn
Thứ tư, 27/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 379

Cơ cấu tổ chức

 

1. CHI BỘ:

     - Bí thư: Võ Thị Thanh Vân

     - Phó bí thư: Nguyễn Thị Phượng

     - Chi uỷ viên: Trần Văn Diện

2. CHÍNH QUYỀN:

    - Hiệu trưởng: Võ Thị Thanh Vân

    - Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Diện

3. ĐOÀN THỂ:

    - Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Phượng

    - Bí thư Chi đoàn: Trương Thị Chúc Giang

    - Tổng phụ trách Đội:Nguyễn Đoàn Thủy Tiên

4. TỔ CHUYÊN MÔN:

    - Tổ trưởng Tổ 1: Nguyễn Thị Lài

    - Tổ trưởng Tổ 2: Nguyễn Ngưng Thu

    - Tổ trưởng Tổ 3: Hồ Thị Thanh Kiều

    - Tổ trưởng Tổ 4: Phan Viết Hưng

    - Tổ trưởng Tổ 5: Lê Thị Mỹ Hạnh

    - Tổ trưởng Tổ Chuyên: Trương Thị Chúc Giang

 

164