Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Nhân Tôn
Thứ hai, 27/9/2021, 14:53
Lượt đọc: 11

Kế hoạch giảng dạy trực tuyến TUẦN 2- KHỐI 2 năm học 2021-2022.

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh link bài dạy Tuần 2- KHỐI 2, các em vào xem học bài nhé!

 

  Tiếng Việt: Tiết 1, 2 - Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?: 

https://drive.google.com/file/d/1IfU_mxtlDC8xnIXHAdSunR_Lokg2lfHa/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1Doz1f1JdSzRMsnoLWcZe2yRUCxp62c9F/view?usp=sharing

  Tiết 3: Viết chữ hoa Ă, Â: https://drive.google.com/file/d/1ZyiX34igZor2FqxRa7onXk6ZVBejL64d/view?usp=sharing

  Tiết 4: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?: https://drive.google.com/file/d/1r8Nq7szfqr5tXiwfBpW5NsWcwZDQCjrv/view?usp=sharing

  Tiết 1- Bài 4:Út Tin: https://youtube.com/watch?v=gUqrbaQm3L0&feature=share

  Tiết 2: Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh: https://drive.google.com/file/d/11F4jxTtABwpAt9sgpKRhFPaCeWX5-Xqt/view?usp=sharing 

  Tiết 3: Mở rộng vốn từ Trẻ em (tt): https://youtu.be/HoKPRDK_tQQ

  Tiết 4: Nghe kể Thử tài: https://drive.google.com/file/d/1HSYM_yaOI_FY5K7SJ143slysPGlRKxgS/view?usp=sharing

  Tiết 5,6: Viết thời gian biểu. Đọc một bài đọc về Trẻ em: https://drive.google.com/file/d/1mkxboPi7oTP4OjdwIyLfhQsSHGBLqC7J/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1dzITFJDHKPmYkq6YHDg_O3g-Te52P-7j/view?usp=sharing

Âm nhạc: Học Hát: Ngày mùa vui - dân ca Thái, lời mới: Hoàng Lân: https://www.youtube.com/watch?v=FrNlw1qsQ1E

  Mĩ thuật: Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 2): https://www.youtube.com/watch?v=lffw5P5jrKw

  Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu: https://www.youtube.com/watch?v=JOW19t3GZQs

  https://www.youtube.com/watch?v=cT1Q1FYkAxI

  Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu lần?: https://www.youtube.com/watch?v=Ln9Ik5f_JE0

  https://www.youtube.com/watch?v=-qXfjcfaN7U

  Em làm được những gì?: https://www.youtube.com/watch?v=DqS-A9pQdjA

  https://youtu.be/EpOUJz17IiM

Tiếng Anh: Getting Started – Lesson 3: https://youtu.be/aG8Sp22Npu4

  Unit 1: FEELINGS_Lesson 1: Part A, B &C: https://youtu.be/w4E763nDDg0

  TNXH: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình: https://www.youtube.com/watch?v=xXHkxp62kOY%20https://youtu.be/ADLMrXcNBcA

  Đạo đức: Qúy trọng thời gian (tiết 2): https://youtu.be/IYv91gDInz0

  HĐTN: Chủ điểm: Em và mái trường mến yêu: https://youtu.be/QOXL4jFOBkg

  GDTC: - Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và ngược lại, biến đổi đội hình hàng dọc thành hàng ngang, vòng tròn và ngược lại.

  https://youtu.be/uJFEom9OBwc

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164