Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Nhân Tôn
Thứ tư, 27/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 269

Danh hiệu thi đua qua các năm học

Năm học 2006 - 2007: Tập thể lao động tiên tiến.

Năm học 2007 - 2008: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2008 - 2009: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2009 - 2010: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2010 - 2011: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2011 - 2012: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2012 - 2013: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2013 - 2014: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Năm học 2014 - 2015: Tập thể lao động xuất sắc - Cờ thi đua Thành phố

164