Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Nhân Tôn
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 20/4/2018
Lượt đọc: 46

VỀ LẬP DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG NGOÀI ĐƠN VỊ CƠ SỞ Năm học 2017-2018

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 19/4/2018
Ngày có hiệu lực: 19/4/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: danhsachdenghicongnhansk2017-201819420189_204201812.xlsx
Nội dung:
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường
      Đề nghị các trường gửi gấp file DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG NGOÀI ĐƠN VỊ CƠ SỞ Năm học 2017-2018 (theo mẫu đính kèm)
      Gửi qua địa chỉ mail: nganmai1501@gmail.com
      Hạn chót ngày 24/4/2018

164